Επιστημονική ζωή: οικολογικό περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία

Η καταστροφή του οικολογικού περιβάλλοντος από φυσικούς παράγοντες μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στην ανθρώπινη ζωή και περιουσία, ακόμη και εστίες ασθενειών. Ωστόσο, η καταστροφή του οικολογικού περιβάλλοντος από φυσικούς παράγοντες έχει συχνά εμφανή περιφερειακά χαρακτηριστικά και η συχνότητα εμφάνισης είναι σχετικά χαμηλή. Ανθρώπινοι παράγοντες όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος βλάπτουν το ανθρώπινο οικοσύστημα πιο σοβαρά. Μπορεί να προκαλέσει διάφορες κλίμακες οξέων και χρόνιων τοξικών συμβάντων, να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου στον πληθυσμό και ακόμη και να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την υγεία των μελλοντικών γενεών. Η περιβαλλοντική ρύπανση δεν έχει εθνικά σύνορα για να καταστρέψει την οικολογία. Δεν επηρεάζει μόνο τη χώρα του, αλλά μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στο παγκόσμιο οικολογικό περιβάλλον.

2

1. Καυτά ζητήματα για τη ρύπανση του περιβάλλοντος

(1) Ατμοσφαιρική ρύπανση

1. Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η ανθρώπινη υγεία

Η υπερθέρμανση του κλίματος έχει αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης ορισμένων ασθενειών που μεταδίδονται από βιολογικούς φορείς και ενδημούν στις τροπικές περιοχές, όπως η ελονοσία, ο δάγγειος πυρετός, η κίτρινη καυτή βροχή, ο φιδέ, η ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, η ιλαρά κ.λπ. Η περίοδος επιδημίας έχει παραταθεί και η περιοχή της επιδημίας έχει μετακομίσει σε ψυχρές περιοχές. Επέκταση.

2. Καταστροφή του στρώματος του όζοντος και ανθρώπινη υγεία

Ο ρόλος της στιβάδας του όζοντος: τα μόρια οξυγόνου ακτινοβολούνται από το ισχυρό ηλιακό φως, ειδικά από την υπεριώδη ακτινοβολία βραχέων κυμάτων για τη δημιουργία όζοντος. Αντίθετα, το όζον μπορεί να απορροφήσει υπεριώδεις ακτίνες με μήκος κύματος μικρότερο από 340 νανόμετρα και να διασπάσει το όζον σε άτομα οξυγόνου και μόρια οξυγόνου, έτσι ώστε το όζον στο στρώμα του όζοντος να διατηρεί πάντα μια δυναμική ισορροπία. Το στρώμα του όζοντος μπορεί να απορροφήσει τις περισσότερες από τις υπεριώδεις ακτίνες βραχέων κυμάτων που είναι επιβλαβείς από την ηλιακή ακτινοβολία και επηρεάζουν τη ζωή και την επιβίωση του ανθρώπου. Σύμφωνα με έρευνες, για κάθε 1% μείωση του Ο3 στη στιβάδα του όζοντος, η συχνότητα του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος στον πληθυσμό μπορεί να αυξηθεί κατά 2% έως 3%, και οι ασθενείς με καρκίνο του δέρματος του ανθρώπου θα αυξηθούν επίσης κατά 2%. Ο δείκτης νοσηρότητας των αναπνευστικών ασθενειών και των φλεγμονών των ματιών θα αυξηθεί σε άτομα σε μολυσμένες περιοχές. Δεδομένου ότι το DNA της υλικής βάσης των γενετικών γονιδίων όλων των οργανισμών είναι ευαίσθητο στις υπεριώδεις ακτίνες, η καταστροφή της στιβάδας του όζοντος θα επηρεάσει σοβαρά την αναπαραγωγή και την αναπαραγωγή ζώων και φυτών.

3. Ρύπανση από οξείδια του αζώτου και ανθρώπινη υγεία

Το μονοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο του αζώτου και άλλα οξείδια του αζώτου είναι κοινοί ατμοσφαιρικοί ρύποι, που μπορούν να διεγείρουν τα αναπνευστικά όργανα, να προκαλέσουν οξεία και χρόνια δηλητηρίαση και να επηρεάσουν και να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

4. Ρύπανση από διοξείδιο του θείου και ανθρώπινη υγεία

Η βλάβη του διοξειδίου του θείου στο ανθρώπινο σώμα είναι:

(1) Ερεθίζει την αναπνευστική οδό. Το διοξείδιο του θείου είναι εύκολα διαλυτό στο νερό. Όταν διέρχεται από τη ρινική κοιλότητα, την τραχεία και τους βρόγχους, απορροφάται ως επί το πλείστον και συγκρατείται από την εσωτερική μεμβράνη του αυλού, μετατρέποντας σε θειικό οξύ, θειικό οξύ και θειικό, το οποίο ενισχύει τη διεγερτική δράση.

(2) Η συνδυασμένη τοξικότητα του διοξειδίου του θείου και των αιωρούμενων σωματιδίων. Το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα μαζί. Τα σωματίδια αερολύματος μπορούν να μεταφέρουν διοξείδιο του θείου στους βαθείς πνεύμονες, αυξάνοντας την τοξικότητα κατά 3-4 φορές. Επιπλέον, όταν τα αιωρούμενα σωματίδια περιέχουν μεταλλικά συστατικά όπως το τριοξείδιο του σιδήρου, μπορεί να καταλύσει την οξείδωση του διοξειδίου του θείου σε όξινη ομίχλη, η οποία προσροφάται στην επιφάνεια των σωματιδίων και υποκαθίσταται στο βαθύ τμήμα της αναπνευστικής οδού. Η διεγερτική δράση του νέφους θειικού οξέος είναι περίπου 10 φορές ισχυρότερη από αυτή του διοξειδίου του θείου.

(3) Η δράση του διοξειδίου του θείου στην προαγωγή του καρκίνου. Πειράματα σε ζώα έδειξαν ότι 10 mg/m3 διοξειδίου του θείου μπορεί να ενισχύσει τις καρκινογόνες επιδράσεις του καρκινογόνου βενζο[a]πυρενίου (Benzo(a)pyrene· 3,4-Benzypyrene). Υπό τη συνδυασμένη επίδραση του διοξειδίου του θείου και του βενζο[α]πυρενίου, η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα στα ζώα είναι υψηλότερη από αυτή ενός μεμονωμένου καρκινογόνου. Επιπλέον, όταν το διοξείδιο του θείου εισέλθει στο ανθρώπινο σώμα, οι βιταμίνες στο αίμα θα συνδυαστούν με αυτό, προκαλώντας την ανισορροπία της βιταμίνης C στο σώμα, επηρεάζοντας έτσι τον μεταβολισμό. Το διοξείδιο του θείου μπορεί επίσης να αναστείλει και να καταστρέψει ή να ενεργοποιήσει τη δραστηριότητα ορισμένων ενζύμων, προκαλώντας διαταραχή στο μεταβολισμό της ζάχαρης και της πρωτεΐνης, επηρεάζοντας έτσι την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του σώματος.

5. Ρύπανση από μονοξείδιο του άνθρακα και ανθρώπινη υγεία

Το μονοξείδιο του άνθρακα που εισέρχεται στο ανθρώπινο σώμα με τον αέρα μπορεί να συνδυαστεί με την αιμοσφαιρίνη (Hb) στο αίμα αφού εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των κυψελίδων. Η συγγένεια του μονοξειδίου του άνθρακα και της αιμοσφαιρίνης είναι 200-300 φορές μεγαλύτερη από αυτή του οξυγόνου και της αιμοσφαιρίνης. Επομένως, όταν το μονοξείδιο του άνθρακα εισβάλλει στο σώμα, θα συνθέσει γρήγορα την καρβοξυαιμοσφαιρίνη (COHb) με την αιμοσφαιρίνη, εμποδίζοντας το συνδυασμό οξυγόνου και αιμοσφαιρίνης για να σχηματιστεί οξυαιμοσφαιρίνη (HbO2). ), προκαλώντας υποξία για να σχηματίσει δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Κατά την εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα με συγκέντρωση 0,5%, για 20-30 λεπτά, ο δηλητηριασμένος θα έχει αδύναμο σφυγμό, αργή αναπνοή και τελικά εξάντληση μέχρι θανάτου. Αυτό το είδος οξείας δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα συμβαίνει συχνά σε ατυχήματα σε συνεργεία και ακούσια θέρμανση του σπιτιού.

1

2. Ρύπανση δωματίων και ανθρώπινη υγεία

1. Ρύπανση επιβλαβών ουσιών που περιέχονται στα υλικά διακόσμησης κτιρίων: διάφορα νέα ξύλινα οικοδομικά υλικά όπως κόντρα πλακέ, μπογιές, επιστρώσεις, κόλλες κ.λπ. θα απελευθερώνουν συνεχώς φορμαλδεΰδη. Η φορμαλδεΰδη είναι μια κυτταροπλασματική τοξική ουσία, η οποία μπορεί να απορροφηθεί μέσω της αναπνευστικής οδού, του πεπτικού συστήματος και του δέρματος. Έχει ισχυρή διεγερτική δράση στο δέρμα, μπορεί να προκαλέσει πήξη και νέκρωση των πρωτεϊνών των ιστών, έχει ανασταλτική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και είναι επίσης καρκινογόνο των πνευμόνων. Διάφοροι διαλύτες και κόλλες που χρησιμοποιούνται στη διακόσμηση μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση από πτητικές οργανικές ενώσεις όπως το βενζόλιο, το τολουόλιο, το ξυλόλιο και το τριχλωροαιθυλένιο.

2. Ρύπανση της κουζίνας: Κατά το μαγείρεμα και την καύση, διάφορα καύσιμα καίγονται ατελώς υπό την προϋπόθεση της ανεπαρκούς παροχής οξυγόνου και δημιουργείται μεγάλη ποσότητα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες σταδιακά πολυμερίζονται ή κυκλοποιούνται στους 400°C℃~800και το παραγόμενο βενζο[α] Το πυρένιο είναι ισχυρό καρκινογόνο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, το μαγειρικό λάδι αποσυντίθεται σε υψηλή θερμοκρασία 270°Cκαι ο καπνός του περιέχει πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες όπως το βενζο[α]πυρένιο και βενζανθρακένιο. Το μαγειρικό λάδι, μαζί με τρόφιμα όπως το ψάρι και το κρέας, μπορεί να παράγει υδρογονάνθρακες σε υψηλές θερμοκρασίες. , Αλδεΰδες, καρβοξυλικά οξέα, ετεροκυκλικές αμίνες και περισσότερα από 200 είδη ουσιών, η γενετική τους τοξικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από το βενζο[α]πυρένιο.

3. Το υδρόθειο και η μεθυλομερκαπτάνη που εκπέμπονται από τουαλέτες και αποχετεύσεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν χρόνιες αντιδράσεις δηλητηρίασης.

4. Ρύπανση καλλυντικών, καθημερινών χημικών και χημικών προϊόντων.

5. Ρύπανση «Ηλεκτρονική ομίχλη»: Κλιματιστικά, έγχρωμες τηλεοράσεις, υπολογιστές, ψυγεία, φωτοαντιγραφικά, κινητά τηλέφωνα, ραδιοτηλέφωνα και άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα παράγουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα - «ηλεκτρονική ομίχλη» σε διάφορους βαθμούς κατά τη χρήση. Η «ηλεκτρονική ομίχλη» μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, κόπωση, νευρικότητα, ανήσυχο ύπνο και να επηρεάσει την ανάπτυξη των παιδιών.

 


Ώρα δημοσίευσης: Οκτ-15-2021